Algemene voorWaarden

1. Bestellingen en levering
SD&C neemt bestellingen aan en levert de in de winkel geselecteerde artikelen aan klanten in alle lidstaten van de EU. SD&C levert ook aan internationale klanten buiten de lidstaten van de EU, maar accessoires worden alleen geleverd in verband met bestellingen van volledige leeftijdssimulatiepakken, en bestellingen moeten boven een bepaald minimumbedrag liggen. Bij verzending naar EU-lidstaten geldt normaal gesproken een vast tarief, bij verzending naar landen buiten de EU worden de verzendkosten handmatig berekend, afhankelijk van de afstand.

2. Prijzen en belastingen
Prijzen zijn in Euro en zijn vermeld als netto prijs per eenheid exclusief belastingen (BTW). BTW wordt niet berekend op leveringen binnen Europa, indien een EUID (BTW-nummer) kan worden overlegd. Wereldwijde klanten zijn verantwoordelijk voor de invoerrechten van hun land, terwijl SD&C zorg draagt voor alle noodzakelijke uitvoeraangiften en -kosten. Prijzen in offertes blijven geldig na prijswijzigingen in catalogi of op webpagina's.

3. Vervoer en verzekering
SD&C verzekert leveringen langs de transportroute. Als de goederen beschadigd aankomen, kunnen ze worden teruggestuurd. SD&C Is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een te late verzending.

4. 4. Veranderingen
SD&C behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen door te voeren. Indien SD&C bepaalde onderdelen niet kunnen worden geleverd, behouden wij ons het recht voor om een reserveonderdeel van dezelfde waarde te leveren of kunnen wij de bestelling weigeren.

5. 5. Gebruik van de goederen en aansprakelijkheid
De goederen zijn bestemd voor commerciële en institutionele klanten. Bij het plaatsen van een bestelling bevestigt de klant dus dat de goederen zullen worden gebruikt voor commerciële of institutionele doeleinden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de goederen. Commerciële verhuur en uitlening van de goederen zijn verboden. SD&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de simulatieapparatuur.

6. 6. Betalingsvoorwaarden
SD&C vraagt betaling voorafgaand aan de levering. Alle goederen blijven eigendom van SD&C tot volledige betaling. Facturen zijn onmiddellijk opeisbaar zonder aftrek. In geval van afwijkende afspraken geldt de op de factuur gedrukte betalingsafspraak.

7. 7. Verhuur
De huur moet worden aangevraagd door een email aan SD&C met vermelding van de beoogde datum en het leveringsadres. De huurtijden van Senior Suits worden per dag gerekend en omvatten niet de levertijden. Door zijn handtekening gaat de klant ermee akkoord een gehuurde SD&C Senior Suit met zorg te behandelen en het pak verpakt terug te bezorgen op de eerste dag na de overeengekomen huurtijd. SD&C mag elke dag vertraging als een extra huurdag beschouwen. Voor een verloren pak moet de prijs van een nieuw pak door de klant worden betaald. De klant dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle aspecten van het gebruik van de leeftijdssimulatie en voor de gevolgen daarvan. Personen in een leeftijdssimulatiepak hebben sterk beperkte capaciteiten en moeten door de klant worden beschermd. Het huurbedrag moet zijn voldaan voordat een Senior Suit wordt verzonden. Het huurgeld kan worden verrekend als een klant later besluit een Senior Suit van SD&C te kopen.

8. 8. Annulering
Indien de klant een huur annuleert 2 weken voor de afgesproken datum of indien een workshop of een ondersteund evenement korter dan 4 weken voor de afgesproken datum wordt geannuleerd, kan een annuleringsvergoeding van 25% in rekening worden gebracht. Mocht een huurlevering van SD&C door onvoorziene omstandigheden te laat zijn, dan kan de klant de levering ongeopend terugsturen en krijgt hij het volledige huurbedrag teruggestort.

9. 9. Rechtbank van jurisdictie
Bevoegde rechtbank is Ingolstadt in Beieren, Duitsland.

10. 10. Doeltreffendheid
De handelsvoorwaarden worden van kracht zodra een bestelling is geplaatst. Indien een of meer voorwaarden ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van het geheel niet aan. Afwijkende voorwaarden van de klant kunnen wij niet accepteren, ook niet als wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. Overigens gelden voor alle handelsvoorwaarden die niet in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, de voorschriften uit de Europese wetgeving in hun respectievelijke versies. Bij twijfel over de vertaling geldt de Duitse taalversie.

11. Consumentenplatform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. SD&C niet bereid of verplicht is om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.