Všeobecné obchodné podmienky

1. Prijaté objednávky a doručenie
SD&C bude prijímať objednávky a doručovať položky vybrané v obchode zákazníkom vo všetkých členských štátoch EÚ. SD&C bude tiež dodávať medzinárodným zákazníkom mimo členských štátov EÚ, avšak príslušenstvo bude dodané len v súvislosti s objednávkami simulačných oblekov celého veku a objednávky musia byť vyššie ako určitá minimálna suma. Pri preprave do členských štátov EÚ sa zvyčajne uplatňuje paušálna sadzba, pri preprave do krajín mimo EÚ sa prepravné náklady účtujú ručne v závislosti od vzdialenosti.

2. Ceny a dane
Ceny sú v eurách a sú uvedené ako čistá cena za jednotku bez daní (DPH). DPH sa nebude účtovať za dodávky v rámci Európy, ak je možné predložiť EUID (IČ DPH). Zákazníci na celom svete sú zodpovední za dovozné colné náklady svojej krajiny, zatiaľ čo SD&C stará sa o všetky potrebné vývozné vyhlásenia a náklady. Ceny uvedené v ponukách zostávajú platné nad zmenami cien v katalógoch alebo na webových stránkach.

3. Doprava a poistenie
SD&C poisťuje dodávky po dopravnej trase. Ak tovar príde poškodený, môže byť odoslaný späť. Však SD&C nezodpovedá za škody spôsobené neskorou zásielkou.

4. Zmeny
SD&C vyhradzuje si právo vykonať zmeny produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Mali SD&C nie sme schopní dodať určité jednotlivé komponenty, vyhradzujeme si právo dodať náhradný diel v rovnakej hodnote alebo môžeme objednávku odmietnuť.

5. Používanie tovaru a zodpovednosť
Tovar je určený pre komerčných a inštitucionálnych zákazníkov. Pri zadávaní objednávky zákazník takto potvrdzuje, že tovar bude použitý na komerčné alebo inštitucionálne použitie. Používateľ je zodpovedný za správne používanie tovaru. Komerčný prenájom a požičiavanie tovaru sú zakázané. SD&C nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním simulačného zariadenia.

6. Platobné podmienky
SD&C požaduje platbu pred doručením. Všetok tovar zostáva vo vlastníctve SD&C až do úplného zaplatenia. Faktúry sú okamžite splatné bez odpočítania. V prípade odchýlenia sa dohôd je platná platobná zmluva vytlačená na faktúre.

7. Prenájom
O prenájom je potrebné požiadať email do SD&C určenie zamýšľaného dátumu a dodacej adresy. Časy prenájmu seniorských oblekov sa počítajú podľa dní a nezahŕňajú dodacie lehoty. Svojím podpisom zákazník súhlasí so spracovaním prenajatého SD&C Senior Suit so starostlivosťou a mať ho zabalený a pripravený na návrat v prvý deň po dohodnutom čase prenájmu. SD&C Môže zaobchádzať s každým dňom oneskorenia ako s ďalším dňom prenájmu. Za stratený oblek musí cenu nového obleku zaplatiť zákazník. Zákazník musí prevziať plnú zodpovednosť za všetky aspekty využívania simulácie veku a za jej dôsledky. Osoby v obleku na simuláciu veku majú výrazne obmedzené schopnosti a musia byť chránené zákazníkom. Poplatok za prenájom musel prísť pred Senior Suit je odoslaný. Poplatok za prenájom je možné účtovať, ak sa zákazník neskôr rozhodne kúpiť Senior Suit z SD&C.

8. Zrušenie
Ak zákazník zruší prenájom 2 týždne pred dohodnutým termínom alebo ak je workshop alebo podporované podujatie zrušené kratšie ako 4 týždne pred dohodnutým dátumom, môže sa účtovať storno poplatok vo výške 25%. Mala by dodávka prenájmu od SD&C mešká z nepredvídateľných dôvodov, zákazník môže poslať zásielku späť neotvorenú a dostane plnú náhradu poplatku za prenájom.

9. Súd právomoci
Súd pre právomoc je Ingolstadt v Bavorsku, Nemecko

10. Účinnosť
Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť po zariaďení objednávky. Ak je jedna alebo viac podmienok neplatných, nemá to vplyv na celkovú platnosť. Nemôžeme akceptovať odchyľujúce sa podmienky od zákazníka, aj keď proti nim výslovne nenamietame. Mimochodom, predpisy z európskych právnych predpisov sa uplatňujú v ich príslušných verziách pre všetky obchodné podmienky, na ktoré sa nevzťahujú zmluvné podmienky. V prípade pochybností o preklade je platná nemecká jazyková verzia.

11. Spotrebiteľská platforma Európskej komisie pre riešenie sporov online (RSO): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. SD&C nie je ochotný ani povinný zúčastniť sa na konaní o urovnaní sporov pred rozhodcovskou komisiou pre spotrebiteľov.