Všeobecné obchodní podmínky

1. Přijaté a doručené objednávky
SD&C bude přijímat objednávky a doručovat položky vybrané v obchodě zákazníkům ve všech členských státech EU. SD&C bude dodávat i mezinárodním zákazníkům mimo členské státy EU, příslušenství však bude dodáváno pouze v souvislosti s objednávkami obleků pro simulaci celého věku a objednávky musí být nad určitou minimální částku. Při přepravě do členských států EU se obvykle uplatňuje paušální sazba, při přepravě do zemí mimo EU jsou náklady na dopravu účtovány ručně v závislosti na vzdálenosti.

2. Ceny a zdanění
Ceny jsou uvedeny v eurech a jsou uvedeny jako čistá cena za jednotku bez daně (DPH). DPH nebude účtována na dodávky v rámci Evropy, pokud lze předložit EUID (DIČ). Zákazníci po celém světě jsou zodpovědní za dovozní celní výdaje své země, zatímco SD&C se postará o všechna potřebná vývozní prohlášení a náklady. Ceny uvedené v nabídkách zůstávají v platnosti i přes změny cen v katalozích nebo na webových stránkách.

3. Doprava a pojištění
SD&C pojišťuje dodávky po přepravní trase. Pokud zboží dorazí poškozené, může být odesláno zpět. Nicméně SD&C neodpovídá za škody způsobené pozdní přepravou.

4. Změny
SD&C si vyhrazuje právo provádět změny produktu bez předchozího upozornění. Měl by SD&C nemůžeme dodat určité jednotlivé komponenty, vyhrazujeme si právo dodat náhradní díl ve stejné hodnotě nebo můžeme objednávku odmítnout.

5. Použití zboží a odpovědnost
Zboží je určeno pro komerční a institucionální zákazníky. Zákazník tak při zadávání objednávky potvrzuje, že zboží bude použito pro komerční nebo institucionální použití. Uživatel je odpovědný za správné používání zboží. Komerční pronájem a půjčování zboží je zakázáno. SD&C nepřebírá odpovědnost za škody způsobené použitím simulačního zařízení.

6. Platební podmínky
SD&C požaduje platbu před doručením. Veškeré zboží zůstává majetkem SD&C až do úplného zaplacení. Faktury jsou okamžitě splatné bez srážky. V případě odchylných dohod je platná platební smlouva vytištěná na faktuře.

7. Pronájmy
O pronájem musí požádat email k SD&C s uvedením zamýšleného data a dodací adresy. Doba pronájmu obleků pro seniory se počítá po dnech a nezahrnuje dodací lhůty. Svým podpisem zákazník souhlasí s naložením pronajatého SD&C Senior Suit s péčí a mít ji zabalenou a připravenou k návratu první den po dohodnuté době pronájmu. SD&C může považovat každý den zpoždění za další den pronájmu. Za ztracený oblek musí cenu nového obleku zaplatit zákazník. Zákazník musí převzít plnou odpovědnost za všechny aspekty použití simulace věku a za její důsledky. Osoby v obleku pro simulaci věku mají silně omezené schopnosti a musí být chráněny zákazníkem. Poplatek za pronájem musí dorazit před Senior Suit je odeslána. Poplatek za pronájem může být účtován, pokud se zákazník později rozhodne koupit Senior Suit od SD&C.

8. Zrušení
Pokud zákazník zruší pronájem 2 týdny před dohodnutým termínem nebo pokud je workshop nebo podporovaná akce zrušena méně než 4 týdny před dohodnutým termínem, může být účtován storno poplatek ve výši 25%. Měla by být pronajatá dodávka od SD&C být pozdě z nepředvídatelných důvodů, zákazník může poslat dodávku zpět neotevřenou a obdrží plnou náhradu nájemného.

9. Příslušný soud
Příslušným soudem je Ingolstadt v Bavorsku, Německo

10. Účinnost
Obchodní podmínky nabývají účinnosti zadáním objednávky. Pokud je jedna nebo více podmínek neplatná, nemá to vliv na celkovou platnost. Nemůžeme od zákazníka akceptovat odchylné podmínky, i když proti nim výslovně nevzneseme námitky. Mimochodem, předpisy z evropských právních předpisů se použijí ve svých příslušných verzích pro všechny obchodní podmínky, které nejsou zahrnuty v obchodních podmínkách. V případě pochybností o překladu je platná německá jazyková verze.

11. Spotřebitelská platforma Evropské komise pro řešení sporů on-line (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. SD&C není ochoten ani povinen účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.