Ogólne warunki handlowe

1. Przyjmowanie i dostarczanie zamówień
SD&C przyjmuje zamówienia i dostarcza produkty wybrane w sklepie do klientów we wszystkich państwach członkowskich UE. SD&C dostarcza również do klientów międzynarodowych spoza państw członkowskich UE, jednak akcesoria będą dostarczane tylko w połączeniu z zamówieniami całych kombinezonów symulujących wiek, a zamówienia muszą przekraczać pewną minimalną kwotę. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej zazwyczaj obowiązuje zryczałtowana stawka, w przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej koszty wysyłki są naliczane indywidualnie w zależności od odległości.

2. Ceny i opodatkowanie
Ceny podane są w euro i są cenami netto za sztukę, nie zawierają podatków (VAT). VAT nie będzie naliczany przy dostawach na terenie Europy, jeśli można przedstawić EUID (numer VAT). Klienci z całego świata są odpowiedzialni za koszty cła importowego w swoim kraju, natomiast SD&C zajmuje się wszystkimi niezbędnymi zgłoszeniami i kosztami eksportu. Ceny deklarowane w ofertach zachowują ważność po zmianach cen w katalogach lub na stronach internetowych.

3. Transport i ubezpieczenie
SD&C ubezpiecza dostawy na trasie transportu. Jeśli towar dotrze uszkodzony, może zostać odesłany z powrotem. Nie SD&C ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku spóźnionej przesyłki.

4. Zmiany
SD&C zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku SD&C braku możliwości dostarczenia poszczególnych elementów, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia części zamiennych o tej samej wartości lub możemy odmówić realizacji zamówienia.

5. Korzystanie z towarów i odpowiedzialność
Towary są przeznaczone dla klientów komercyjnych i instytucjonalnych. Składając zamówienie, klient potwierdza tym samym, że towar będzie wykorzystywany do celów komercyjnych lub instytucjonalnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie towaru. Komercyjne wypożyczanie i użyczanie towaru jest zabronione. SD&C nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń symulacyjnych.

6. Warunki płatności
SD&C żąda zapłaty przed dostawą. Wszystkie towary pozostają własnością SD&C do momentu całkowitej zapłaty. Faktury są natychmiast płatne bez potrąceń. W przypadku rozbieżnych ustaleń, obowiązuje umowa płatności wydrukowana na fakturze.

7. Wynajem
Zamówienia na wypożyczenie należy składać na adres email pod adresem SD&C , podając planowaną datę i adres dostawy. Czas wypożyczenia kombinezonów dla seniorów jest liczony w dniach i nie obejmuje czasu dostawy. Podpisując umowę, klient zobowiązuje się do ostrożnego obchodzenia się z wypożyczonym SD&C Senior Suit oraz do spakowania go i przygotowania do zwrotu pierwszego dnia po upływie uzgodnionego czasu wypożyczenia. SD&C może traktować każdy dzień opóźnienia jak dodatkowy dzień wypożyczenia. Za zgubiony garnitur klient musi zapłacić cenę nowego garnituru. Klient musi wziąć pełną odpowiedzialność za wszystkie aspekty korzystania z symulacji wieku i za ich konsekwencje. Osoby w kombinezonach symulujących wiek mają mocno ograniczone możliwości i muszą być chronione przez klienta. Opłata za wypożyczenie musi wpłynąć przed wysłaniem strony Senior Suit . Opłata za wypożyczenie może zostać rozliczona, jeśli klient zdecyduje się później na zakup Senior Suit z SD&C.

8. Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z wynajmu na 2 tygodnie przed ustaloną datą lub w przypadku rezygnacji z warsztatów lub imprezy wspieranej w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed ustaloną datą, może zostać naliczona opłata za anulowanie w wysokości 25%. Jeśli z nieprzewidzianych przyczyn dostawa wypożyczonego sprzętu ze strony SD&C opóźni się, klient może odesłać przesyłkę nieotwartą i otrzyma pełny zwrot opłaty za wypożyczenie.

9. Sąd właściwy
Sądem właściwym jest Ingolstadt w Bawarii, Niemcy.

10. Efektywność
Warunki handlowe wchodzą w życie z chwilą złożenia zamówienia. Jeżeli jeden lub więcej warunków jest nieważny, nie wpływa to na ogólną ważność. Nie możemy zaakceptować odmiennych warunków klienta, nawet jeśli wyraźnie się im nie sprzeciwiamy. W przypadku wszystkich warunków handlowych, które nie zostały ujęte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, obowiązują przepisy prawa europejskiego w ich odpowiednich wersjach. W razie wątpliwości co do tłumaczenia, obowiązuje wersja niemiecka.

11. Platforma konsumencka Komisji Europejskiej na rzecz internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. SD&C nie chce ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.