Generelle vilkår og betingelser

1. Ordreoptagelse og levering
SD&C tager imod ordrer og leverer de varer, der er valgt i shoppen, til kunder i alle EU's medlemsstater. SD&C leverer også til internationale kunder uden for EU's medlemsstater, men tilbehør leveres kun i forbindelse med ordrer på hele alderssimuleringsdragter, og ordrerne skal være over et vist minimumsbeløb. Ved forsendelse til EU's medlemslande gælder normalt en fast pris, ved forsendelse til lande uden for EU opkræves forsendelsesomkostningerne manuelt afhængigt af afstanden.

2. Priser og beskatning
Priserne er i euro og er angivet som nettopris pr. enhed uden afgifter (moms). Der opkræves ikke moms ved leverancer inden for Europa, hvis der kan fremvises et EUID (momsnummer). Kunder i hele verden er ansvarlige for deres lands importtoldudgifter, mens SD&C tager sig af alle nødvendige eksportdeklarationer og -omkostninger. De priser, der er angivet i tilbuddene, forbliver gyldige i forbindelse med prisændringer i kataloger eller på websiderne.

3. Transport og forsikring
SD&C forsikrer leverancer langs transportruten. Hvis varerne ankommer beskadiget, kan de sendes tilbage. Men SD&C er ikke erstatningspligtig som følge af en sen forsendelse.

4. Ændringer
SD&C forbeholder sig ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Bør SD&C være ude af stand til at levere visse individuelle komponenter, vi forbeholder os ret til at levere en reservedel vare af samme værdi, eller vi kan afvise ordren.

5. Brug af varerne og ansvar
Varerne er beregnet til erhvervskunder og institutionelle kunder. Ved bestillingen bekræfter kunden således, at varerne vil blive anvendt til kommerciel eller institutionel brug. Brugeren er ansvarlig for, at varerne anvendes korrekt. Kommerciel udlejning og udlån af varerne er forbudt. SD&C påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af simuleringsudstyret.

6. Betalingsbetingelser
SD&C anmoder om betaling før levering. Alle varer forbliver SD&C 's ejendom, indtil de er fuldt betalt. Fakturaer skal betales straks uden fradrag. I tilfælde af afvigende aftaler gælder den betalingsaftale, der er trykt på fakturaen.

7. Udlejning
Der skal anmodes om leje ved at sende en mail til email til SD&C med angivelse af dato og leveringsadresse. Lejetiden for seniordragter er opgjort i dage og omfatter ikke leveringstid. Ved sin underskrift forpligter kunden sig til at behandle den lejede SD&C Senior Suit med omhu og til at have den pakket og klar til returnering den første dag efter den aftalte lejetid. SD&C kan behandle hver dag med forsinkelse som en ekstra lejedag. Ved tab af et jakkesæt skal kunden betale prisen for et nyt jakkesæt. Kunden skal påtage sig det fulde ansvar for alle aspekter af anvendelsen af alderssimulering og for konsekvenserne heraf. Personer i en alderssimulationsdragt har stærkt begrænsede evner og skal beskyttes af kunden. Lejeprisen skal være indbetalt, før en Senior Suit afsendes. Lejeafgiften kan afregnes, hvis en kunde senere beslutter sig for at købe en Senior Suit fra SD&C.

8. Aflysning
Hvis kunden annullerer en leje 2 uger før den aftalte dato, eller hvis en workshop eller et støttet arrangement aflyses mindre end 4 uger før den aftalte dato, kan der opkræves et afbestillingsgebyr på 25 %. Skulle en lejeleverance fra SD&C blive forsinket af uforudsigelige årsager, kan kunden sende leverancen uåbnet tilbage og vil modtage en fuld tilbagebetaling af lejeprisen.

9. Kompetenceretten
Domstolen er Ingolstadt i Bayern, Tyskland

10. Effektivitet
Forretningsbetingelserne træder i kraft, når en ordre er afgivet. Hvis en eller flere betingelser er ugyldige, påvirker dette ikke den samlede gyldighed. Vi kan ikke acceptere afvigende betingelser fra kunden, også selv om vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem. I øvrigt gælder bestemmelserne fra den europæiske lovgivning i deres respektive versioner for alle forretningsbetingelser, der ikke er omfattet af vilkårene. Hvis der er tvivl om oversættelsen, gælder den tyske sprogversion.

11. Europa-Kommissionens forbrugerplatform for online tvistbilæggelse (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. SD&C er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.